Problemen met het werkgeheugen
Iemand met werkgeheugenproblemen kan zich slecht concentreren, is snel afgeleid en kan slecht plannen. Het opstarten en afronden van taken en (huis)werk, het studeren, het organiseren en structureren is lastig. ( Dit zien we ook bij ADD en ADHD.) Problemen kunnen zich ook voordoen na bijvoorbeeld een burn-out of bij langdurig stress en overbelasting, na een TIA of beroerte.

Een goed functionerend werkgeheugen is dus belangrijk: in het dagelijks leven, op school en werk, bij het automatiseren, voor het huiswerk, in gesprekken met anderen, in het verkeer, het onthouden van afspraken, opruimen, ergens op tijd mee beginnen etc.

Test het werkgeheugen http://www.cogmed.com/space-mines-patrol

Cogmed werkgeheugentraining werkt.

Na 150 succesvol afgesloten Cogmed werkgeheugentrainingen weet ik uit eigen ervaring, en uit de ervaringen van mijn klanten, welke positieve effecten deze training oplevert. Inmiddels ben ik zeer ervaren in het begeleiden van de training: zowel het RM programma voor de leeftijd  7-17 jaar als het QM programma voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor de kleintjes van 4-6 jaar is er een speciaal JM programma.

Lees hier meer over Cogmed.

De Cogmedtraining
De Cogmedtraining begint met een startsessie in de praktijk.
Daarna traint de gebruiker thuis vijf dagen per week 50 minuten per dag, gedurende vijf weken. In totaal zijn er 25 trainingsdagen.

De gebruiker werkt daarbij elke trainingsdag een menu van acht oefeningen door. Het niveau van de oefeningen wordt door het programma zelf automatisch aan de mogelijkheden van de gebruiker aangepast. Daarbij wordt steeds naar de grens gezocht van wat iemand aan kan.

De Cogmedcoach volgt de effecten van de training via de Cogmedserver. De Cogmedcoach ondersteunt de voortgang voortdurend via email en via de wekelijkse coachcall.
Na deze 5 weken thuis trainen vindt er 6 weken later een eindsessie plaats in de praktijk.

De voordelen
U hoeft na de startsessie niet naar de praktijk te komen en u kunt de training in passen in het normale ritme van uw gezinsleven. Verder is het een hele intensieve training voor het werkgeheugen binnen een te overziene periode en met relatief lage kosten.

Trainingseffect
U kunt zelf het directe trainingseffect op het Cogmed trainingweb zien aan de lijn in de prestatiegrafiek die na elke training wordt bijgewerkt. U ontvangt een Cogmed Progress Indicator  (CPI) rapportage van de coach.

Voorafgaand, tijdens en aan het einde van de training worden er metingen gedaan naar werkgeheugen, intstructiebegrip en rekenvermogen. Na 6 weken vindt er nog een nameting plaats. Op deze wijze zijn de effecten objectief in kaart gebracht.

De school- en werkprestaties, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden verbeteren.
De aandacht wordt beter volgehouden, een verbeterde impulscontrole, en betere complexe redeneervaardigheden. Ook overzicht en planning verbeteren.

Voorwaarden

Deze intensieve vorm van trainen vraagt veel. Motivatie en doorzettingsvermogen zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor een succesvolle training. Daar heeft de Cogmedcoach een belangrijke rol in. Bij kinderen zal dan ook een trainingshulp thuis worden aangewezen in overleg (meestal 1 van de ouders). Deze helpt het kind bij het opstarten van de dagelijkse training, motiveert, stimuleert en beloont het kind. Bij de training wordt een passend beloningssysteem afgesproken.

De gebruiker moet beschikken over een computer met internetverbinding die in een zeer rustige trainingsomgeving staat.

Cogmedcoach
Ik bezit de Cogmed Coach Licentie, veel ervaring en zorg ervoor dat u een cogmedlicentie met userid, het werkboek en de juiste begeleiding krijgt.

Interesse?
U kunt zich bij deze praktijk aanmelden voor een intake.
Tijdens deze intake wordt het programma geintroduceerd en oefenen we er kort mee.

Cogmed RM is erkend door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies voor het niveau 'theoretisch goed onderbouwd'. Cogmed RM is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

De Centrale Werkgroep Protocollaire Psychologische Behandelingen (Centrale Werkgroep PPB) van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kreeg de opdracht Cogmed te toetsen. Deze toetsing viel positief uit. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie adviseert Cogmed toe te passen als protocolaire psychologische behandelvorm bij ADHD". juli 2011

 Zie ook onze pagina kosten en vergoedingen