Neurofeedback

Neurofeedback in deze praktijk is de op wetenschap gebaseerde therapie. De hersenen worden getraind specifiek op de plaatsen en de frequenties waarvan na onderzoek (Q EEG) is vast komen staan dat er afwijkingen zijn.

De behandeling is altijd maatwerk. Neurofeedback is een onderdeel van de diverse therapeutische middelen onder de naam neurocoaching .

Neurofeedback werkt op de plasticiteit en het zelfregulerende en herstellende vermogen van onze hersenen. Op deze wijze worden de hersenfuncties weer genormaliseerd en geoptimaliseerd. De hersenen leren de hersenen zelf de steeds door de neurofeedback training beloonde hersenactiviteit vaker te maken. De ongewenste hersengolven worden stelselmatig tijdens de neurofeedbacktraining onderdrukt. Dat gaat na een aantal sessies vanzelf.

Met deze eenvoudige en niet belastende therapie wordt verbetering van de klachten, herstel en regelmatig afbouw van medicijnen als Ritalin, antidepressiva en kalmerings- en slaaptabletten bereikt.
Neurofeedback is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling bij ADD, ADHD, epilepsie en slaapproblemen.

rienmeijer3.jpg
Huisarts Rien Meijer traint een SMR protocol.

In de praktijk trainen wij, tijdens individuele sessies en onder deskundige begeleiding, met neurofeedback gericht de hersengolven.

Neurofeedback is geen wondermiddel voor allerlei klachten. Neurofeedback wordt toegepast als onderdeel van de totale therapie; neurocoaching© en kindertotaal.

Kijk ook eens op www.youtube.com/watch